Közlekedésbiztonsági és Balesetmegelőzési tagozat

A Közlekedésbiztonsági és Balesetmegelőzési Tagozat bemutatása

A Közlekedésbiztonsági és Balesetmegelőzési Tagozat célkitűzése a magyarországi közlekedésbiztonsági helyzet erősítése, illetve a Polgárőrség társadalmi elismertségének, imázsának további növelése, mely cél eléréséhez szükség van újabb és újabb ötletek, javaslatok, újszerű megoldások megvitatására, s ha ezen elemek életképesnek bizonyulnak, akkor feladat ezek bevezetésének segítése, alkalmazásának támogatása, hogy ezzel is szélesítse a baleset-megelőzés eszköztárát.
A Polgárőrség sajátos civil státuszából adódóan, általánosságban az alábbi területeken és aktivitásokkal tud segítséget nyújtani ahhoz, hogy megpróbáljuk a közlekedők magatartását a jó, a pozitív irányba elmozdítani, és ezzel hozzájárulni mind a baleseti számok csökkenéséhez, valamint javítani a közlekedők biztonságérzetén.

Ezen célok eléréséhez alapvetően a következő elemek kerülnek alkalmazásra:

  • Megjelenés a közúti ellenőrzések során (korlátozottan önállóan, rendészeti szervekkel közösen, közlekedési hatósággal, közút kezelőjével)
  • Propaganda, tájékoztatás a közlekedők felé
  • Óvodai, általános iskolai képzés – közlekedési ismeretek átadása („Egy iskola egy polgárőr” mozgalom)
  • Rendezvényeken történő megjelenés
  • Tréningek szervezése különböző közlekedői célcsoportoknak.


A Közlekedésbiztonsági és Balesetmegelőzési Tagozat 2016. évi programja

– TISPOL ellenőrzések

Közúti ellenőrzési akciókban a rendőrség felkérése szerinti részvétel havi egy alkalommal (témák: drog, alkohol, sebesség, tehergépjármű és autóbusz, biztonsági öv, stb.)

– Jelzőőri tevékenység

Az érintett hatóságokkal szoros együttműködésben kidolgozni a közúti ellenőrzések biztonságos lefolytatásához szükséges oktatásra alkalmas anyagot és ehhez kapcsolódóan a – képzésen átadott ismeretek elsajátítását igazoló – vonatkozó vizsga módszertanának és esetlegesen igazoló/azonosító (pl.: plasztik kártya) elkészítése. (tesztlap, vizsgabiztos, esetleg e-learning). Cél, egy olyan képzett csapat és ehhez kapcsolódó “nyilvántartás” létrehozása, amely alapján a közúti ellenőrzések során a hatóságok a közúti ellenőrzések biztonságos, szakszerű és hatékony végrehajtásához a témában képzett polgárőrökkel dolgozhatnak együtt.
Kiemelt feladat tovább folytatni a jelzőőri tevékenységhez kapcsolódóan a 2014 és 2015 évben megkezdett beszerzéseket és a beszerzett eszközök egyesületek felé történő kiosztását.

– Húsvéti kampány

Az ittas vezetés az egyik legkomolyabb baleseti veszélytényező illetve ok. A Polgárőrség főleg a megelőzés területén tud hatékonyan besegíteni ebbe a munkába, s a felvilágosítás nagyon fontos lehet az Ünnepek előtti időszakban. A „kulturált alkoholfogyasztás” jegyében lehet elindítani egy információs kampányt, ami a járművezetők tájékoztatását célozza meg az alkoholfogyasztás vezetésre gyakorolt negatív hatásairól, és az emberi szervezet számára az alkohol lebomlásához szükséges időtartamról. A fenti információkon túl, a szóróanyagok egy része, önellenőrzésre alkalmas eldobható szondát is tartalmazna. mely az önkontrollhoz nyújt segítséget a járművezetőknek. A kampányt mindenképpen a rendőrséggel közösen, összehangoltan kell végrehajtani. Időrendileg a Polgárőrség indítaná kampányt azzal – akár egy sajtótájékoztatón történő bejelentést követően – hogy a Húsvétot megelőző egy-két héttel elkezdi a kampány tájékoztatási elemét a szóróanyagok terítésével, s utána következhet ennek a „negatív megerősítési” szakasza, mely a rendőri ellenőrzések szokásos bevezetésében nyilvánul meg.

– Közlekedési Kultúra Napja

A tavalyi évben az NFM által kezdeményezett, s a KTE szervezésben elindított Közlekedési Kultúra Napja programhoz idén csatlakozott az OPSZ is. Az elképzelések szerint 2016-ban szintén május 11-én kerül megrendezésre az egész napos program. A folyamatba az OPSZ egy közlekedésbiztonsági fórum megtartásával kapcsolódik be. A fórum célja, hogy a szövetségektől érkezett, meghívott polgárőrök vitassák meg mit értünk a közlekedési kultúra alatt, miként látják ennek jelentőségét társadalmunkban, milyen tapasztalásokkal rendelkeznek ezen a területen. Egy vitaindítót követően interaktív módon járják körbe a jelenlévők a magyarországi közlekedési kultúra minden szegmensét. Fontos eleme a fórumnak, hogy továbbítsuk is az összegzett véleményeket a szakma, illetve a döntéshozók felé. Tájékoztassuk Őket arról, hogy a területen dolgozó polgárőröknek mi a véleményük erről a témáról. A tervek között szerepel még az ugyanezen a napon járőröző polgárőrök ellátása szórónyagokkal, egyéb közlekedésbiztonságot javító eszközökkel (fényvisszavető karpánt, mellény, stb.), melyeket a fenti napon adnának át járőrözéseik során közlekedőknek.

– Moped program

Az ORFK-OBB néhány éve elindította a „Sulimoped” mozgalmat. Ezt a mozgalmat kívánja az OPSZ erősíteni azzal, hogy egyrészt jelentősen megkönnyíti az „Ifjú polgárőrök” számára a segédmotoros kerékpár vezetői engedélyhez történő hozzájutást, másrészt komoly motivációt teremt számukra a Polgárőrséghez tartozást illetően. Az első lépést egy minta projekt jelenti, mely Bács-Kiskun megyében Kiskunhalason valósulna meg, az ottani „Ifjú polgárőrök” körében azzal, hogy 40-50 fő számára – a „Sulimoped” program mintájára -, lehetőséget nyújt a vezetői engedély megszerzéséhez. A képzés és a vizsga térítésmentes.

– Fiatal kerékpárosok oktatása

A polgárőrség közlekedésbiztonsági és balesetmegelőzési tevékenységének keretében meg kívánjuk kezdeni a 10-14 éves korosztályhoz tartozó kerékpáros diákok elméleti és gyakorlati oktatását az ”Egy iskola – egy polgárőr” mozgalom keretében közösen a helyi rendőrökkel. Kezdés: 2015. március.

– Felnőtt kerékpárosok

A gyermek kerékpáros oktatáson kívül tervez a tagozat egy egész éves folyamatos feladatot is: a főként vidéki felnőtt kerékpárosok részére láthatósági sárga mellény osztását. Mindkét akció az OBB-OPSZ közös szervezésében valósul meg.

– KRESZ park program

Az „Egy iskola – egy Polgárőr” mozgalom keretében, a KRESZ parkok hasznosítása. Játékos formában segíti a gyermekek közlekedésbiztonságát, illetve a polgárőr és a lakosság kapcsolatát is erősíti. A program sikere esetén érdemes lehet “mobil KRESZ park” beszerzése (rendezvények, falunapok)

– Gyermekek védelme

Megvalósítandó cél, hogy miként lehet kiterjeszteni a “Polgárőrök a tanévkezdés biztonságáért” akciót valamilyen módon – akár csökkentett intenzitással – kiterjeszteni az egész tanévre.

– Zánkai Tábor, Közlekedésbiztonsági nap

2015. évben negyedik alkalommal adott otthont a zánkai Erzsébet Üdülőközpont és Tábor a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram egyik legnagyobb gyermekrendezvényének, amelyen a Polgárőrség is – első alkalommal – részt vett. „A közúti közlekedésről” szóló 1988. évi I. törvény 8.§(1) b) 4. pontja alapján a közúti közlekedés biztonságát szolgáló nevelés, felvilágosítás és propaganda állami feladat. A törvény 17. §-a kimondja, hogy a közlekedés biztonságának fokozása, a közlekedési kultúra növelése, a közlekedési szabályok és a helyes közlekedési magatartásformák megismertetése érdekében rendszeressé kell tenni az erre irányuló nevelést, oktatást, felvilágosító- és propagandamunkát.
A 7 és 18 év közötti korosztály részvételével megrendezett programon a résztvevő szervezetek szakemberei bemutatják a fiataloknak szóló, a közlekedésre nevelés rendszerében megvalósított törekvéseiket, intézkedéseiket, programjaikat. Az elmélet mellett a gyerekek természetesen a gyakorlatban is kipróbálhatták a megszerzett ismereteket: a kerékpáros ügyességi pálya mellett rajz versenyen vehetnek részt a zánkai tábor lakói, elméleti közlekedési ismereteiket bővíthetik KRESZ tesztek segítségével, ismerkedhetnek az elsősegélynyújtás, a kerékpáros ügyességi pályák használatával, tájékoztatást kapnak a balatoni viharjelző, valamint a vízi rendészeti tevékenységekről.
2016-ban is cél – különösen a 2015 évi rendezvényen szerzett tapasztalatok és sikeres részvétel után – a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében megvalósítandó, V. Zánka Közlekedésbiztonsági Napon történő aktív részvétel és ehhez komplex közlekedésbiztonsági elméleti és gyakorlati foglalkoztató programok kidolgozása.

– Közlekedésbiztonsági Verseny

Már évek óta az őszi időszakban megtartásra kerül a „Ludrovszky Gyula” polgárőr emlékverseny, mely a hagyományokhoz hűen 2016-ban is, megrendezésre kerül. A verseny központi eseménye a Budapesten, hagyományosan a Magyar Autóklub megtartandó egy napos rendezvény, melynek során a megyékből érkező versenyzők számot adhatnak arról, mennyire felkészültek a közlekedési szabályok elméleti és gyakorlati ismereteiből.

– Magyar Autóklub együttműködés

  • Az együttműködési megállapodásban rögzítettek időarányos végrehajtása
  • MAK kamion menetrendjében tematikus nap – általában egy hétig lesz egy helyen – az egyik nap lehet OPSZ nap, akkor megvalósítható akár vezetéstechnikai tréning is saját gépkocsival (16 fő/16 gk)
  • Megyei döntők megrendezése megvalósítható a kamion + vezetéstechnikai pályán
  • OPSZ nap + Ifjúsági tábor (a MAK kamion a helyszínen lesz).

– Magyar Közút Nonprofit Zrt. együttműködés

Az együttműködési megállapodásban rögzítettek időarányos végrehajtása.

– Konferenciákon való aktív részvétel

A Polgárőrség az elmúlt években a közlekedésbiztonság növelésre tett erőfeszítések és munka aktív részesévé vált. Ennek alapján határozott célként fogalmazható meg, hogy a közlekedési szakma szereplővel megismertesse ez irányú tevékenységét illetve partnereket, támogatókat találjon. Ehhez nagyon hatékony út vezethet a különböző közlekedési konferenciákon való – lehetőség szerint aktív – részvételen keresztül, melynek keretében a Polgárőrség előadásokon és prezentációkon keresztül bemutathatja eddig elért eredményeit és partnereket találhat a jövőbeli szakmai munkához.

A Közlekedésbiztonsági és Balesetmegelőzési tagozat hírei